Stichting European Football for Development Network respecteert de privacy van iedereen die betrokken is bij het gebruik van EFDN producten en/of diensten. In deze privacyverklaring vindt u de definitie van persoonsgegevens, welke gegevens de Stichting European Football for Development Network verzamelt, met welk doel ze worden verzameld, hoe lang EFDN de gegevens bewaart en wat uw rechten zijn met betrekking tot het verzamelen van gegevens.

Contact

De Stichting European Football for Development Network is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van EFDN zijn:

Stichting European Football for Development Network

T.a.v. Mevr. H. Simon

Takkebijsters 9a 11

4817 BL Breda

0031 (0) 76 369 05 61

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar mevrouw H. Simon, EFDN Finance and Office Manager via h.simon@efdn.org .

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

EFDN verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst, om u te informeren over producten en/of diensten van EFDN en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelt EFDN uw persoonsgegevens om eventuele vragen en/of verzoeken van u te kunnen beantwoorden.

Persoonsgegevens

EFDN verzamelt persoonsgegevens van u via:

Gegevens die u aan EFDN verstrekt, zoals:


Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail van betrokkene.
Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Email van bedrijf/organisatie
IBAN info
Geslacht
Geboortedatum
Paspoort / ID-kaart
Nationaliteit
Allergie├źn
Dieet wensen
Informatie die EFDN automatisch ontvangt:
Contactformulier
Inschrijfformulier
Info van de website

Met wie deelt EFDN persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van de opdracht en/of dienstverlening van ons bedrijf deelt EFDN (een deel van) uw persoonsgegevens met de volgende partijen, indien noodzakelijk:

Salaris- en administratiekantoor
IT leveranciers
Exact Online
Assurantiekantoor
Banken


Naast het delen van informatie met deze partijen, kan de wet EFDN verplichten om informatie te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van een gerechtelijke procedure, of met andere overheidsinstanties.

EFDN deelt uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaren van persoonsgegevens

EFDN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies of soortgelijke technieken

Stichting European Football for Development Network maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het afgekorte adres van uw apparatuur (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting European Football for Development Network te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Stichting European Football for Development Network heeft hier geen invloed op. Stichting European Football for Development Network heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR):

Recht op inzage
Recht op “vergetenheid” (verwijdering)
Recht op gegevensoverdraagbaarheid (overdracht van gegevens)
Recht op rectificatie en aanvulling
Recht op beperking van de verwerking
Recht op menselijke inspraak bij geautomatiseerde besluiten
Recht op bezwaar
Recht op duidelijke informatie


Als EFDN uw persoonsgegevens verwerkt omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar h.simon@efdn.org .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt EFDN u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Verberg in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) door deze informatie in zwart te blokkeren. Dit is om uw privacy te beschermen. EFDN zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Onmiddellijk na de behandeling van uw verzoek vernietigt EFDN de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

In de volgende gevallen kan EFDN uw verzoek niet inwilligen

als het verzoek ongegrond is
als het een verzoek betreft waar EFDN wettelijk niet aan hoeft te voldoen
als EFDN uw persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst die EFDN met u heeft
indien EFDN een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van de gegevens.

Geautomatiseerde verwerking

EFDN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Beveiliging

Stichting European Football for Development Network neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. EFDN verlangt van derden, die uw persoonsgegevens behandelen of verwerken in opdracht van EFDN, dat zij hetzelfde doen. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en wordt alleen toegestaan aan medewerkers en partijen van EFDN op een “need-to-know” basis. De beveiligingsmaatregelen van EFDN worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de meest recente beveiligingsstandaarden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met EFDN via h.simon@efdn.org .

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar de directie via h.simon@efdn.org of u kunt een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via het volgende adres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Stichting European Football for Development Network heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. EFDN hoeft u hierover niet vooraf te informeren. Als EFDN wijzigingen doorvoert, zal EFDN u dat laten weten via onze website.

Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u andere vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u een e-mail sturen naar h.simon@efdn.org.